Kleine sleedoornpage (Satyrium acaciae)

Verspreiding:
Verspreide populaties in Midden- en Zuid-Europa, niet in Nederland

Uiterlijk:
Onderkant is grijsbruin met witte streep en enkele oranje vlekken langs de achterrand. Kenmerkend zijn de kleine grijze vlek bij het staartje en de zwarte punt van het achterlijf van het vrouwtje.

Kleine sleedoornpage
Cochem, Duitsland, juni 2020

Kleine sleedoornpage
Cochem, Duitsland, juni 2020

Hier is het kenmerkende zwarte uiteinde van het achterlijf goed te zien.
Kleine sleedoornpage
Cochem, Duitsland, juni 2020